Dumpersflak

Kategorier: Järnhästen, Järnhästen tillbehör, Skogsbruk

38 800 kr

exkl. moms

Passar JärnHästen Essence

Med dumpersflaket kan du köra ut flis, grus och sand m.m i svår terräng och på vägar som inte något annat ford kommer fram.
JärnHästen Essence är endast 114 cm bred.
Dumpersflaket har en volym på 0,5 kubikmeter och kan lastas med 800 Kg.