Dumpersflak

Kategorier: Järnhästen, Järnhästen tillbehör, Skogsbruk

37 700 kr

exkl. moms

Med Dumpersflaket kan du köra ut flis, grus och sand m.m i svår terräng och på vägar som inte något annat ford kommer fram. JärnHästen Essence är endast 114 cm bred. Dumpersflaket har en volym på 0,5 kubikmeter och kan lastas med 800 Kg.