fbpx
Hem / Försäljningsvillkor /

FÖRSÄLJNINGVILLKOR

VÅRA VILLKOR

Äganderättsförbehåll

Alla produkter säljs med äganderättsförbehåll. Med detta menas att Jakobs Maskin AB äger produkten tills dess kunden betalt produkten helt eller att kunden ingått avtal via avbetalning eller leasing.

Priser

Alla priser anges exkl moms.

Leveransvillkor

Vissa produkter kan med hänsyn till fraktutrymme kräva viss enkel slutmontering. Lossning av gods från transportbilen ingår ej i leveransen, ej heller kranbil. Större produkter som vagnar och traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller.

Garanti

Är olika på olika produkter, vanligtvis 1 år och lämnas av leverantören av produkten. Vad som gäller för en viss produkt kan ni läsa mer om hos leverantören eller fråga oss på Jakobs Maskin AB.

Garantibegränsningar

Denna garanti gäller inte för vanligt slitage, kommersiell eller uthyrning, eftermarknadsändring eller skador som uppstår på grund av försumlighet, missbruk eller användning som inte överensstämmer med drifts- och underhållsinstruktionerna eller de produkter som är avsedda för användning. Jakobs Maskin AB kommer efter eget gottfinnande att fatta det slutliga beslutet om garantiberättigande. I händelse av att kunden inte kan eller villig att utföra det arbete som krävs för att avhjälpa produkten kommer det att returneras till Jakobs Maskin AB. Vid mottagandet av den returnerade produkten återbetalas inköpsbeloppet (exklusive frakt) vid ett förhandlat belopp baserat på maskinens och användningsåldern. Alla artiklar måste returneras med produkten och eventuella saknade delar kommer att dras av från återbetalningsbeloppet. Garantin utökas till den ursprungliga köparen och kan inte överföras.

Garanti-delar

Jakobs Maskin AB gör sitt bästa för att lagra vissa delar, men beställas oftast direkt från leverantören och kunden kommer att bli underrättad vid ankomsten av erforderliga delar. Förseningar från leverantör eller speditör  ersätter Jakobs Maskin AB inte. Jakobs Maskin AB ansvarar inte för skador som är förknippade med att delar saknas.

Konsekvensförluster

Jakobs Maskin AB ska inte vara ansvarig för några tillfälliga eller följdskador, skador eller utgifter som direkt eller indirekt uppkommer från produkten, huruvida ett sådant krav grundar sig på kontraktsbrott, åsidosättande av garanti, försumlighet, strikt ansvar i skadestånd eller annan juridisk teori . Utan att begränsa det övergripande övergripande, avvisar Jakobs Maskin AB specifikt eventuella skador i samband med (i) förlorad vinst, affärer, intäkter eller goodwill. (ii) eventuella kostnader eller förluster för arbetskraft, leveranser, ersättningsmaskiner eller uthyrning eller (iii) någon annan typ av skada på egendom eller ekonomisk förlust.

Motorgaranti

Motorer omfattas av tillverkaren av motorn och omfattas av den garantiperiod som anges av den tillverkaren. Alla motorreparationer, service och delbyten kommer inte att utföras av Jakobs Maskin AB. Motorn eller den kompletta utrustningen måste tas till din lokala motorhandlare för att få garantianslag.

Betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor är 10 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning.
  • Om kunden inte är kreditvärdig sker försäljning endast mot förskottsbetalning.
  • Moms tillkommer på alla produkter. Kostnad för lastemballage kan tillkommer på vissa leveranser.

Outlöst gods

Vid outlöst gods, förbehåller vi oss rätten att debitera våra fraktkostnader för sändningen på beställaren.

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportören och Jakobs Maskin. Var noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på ev. skadat gods är gjort, utgår ingen ersättning från transportbolaget eller Jakobs Maskin.

Vi reserverar oss för ev. text- bild och prisfel.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Behöver du hjälp att hitta en maskin eller vill du sälja en maskin du inte använder längre? Vi byter även in maskiner!

Tveka inte att höra av dig!

KONTAKT